REFORMA HABITAGE SANT LLUIS

DEMANDA. Portar tota la llum possible a l’interior de l’habitatge. Donar diverses possibilitats d’ús. Mantenir l’essència del pis.
PROPOSTA. El projecte parteix de la voluntat de mantenir, en tant que sigui possible, els paviments i cel rasos originals. Per adaptar l’habitatge a les necessitats d’avui s’actua en la part central del pis en tant que a paviment (per a reforçar l’estructura i adaptar-se a la nova distribució) i en el cel ras (per a pas d’instal·lacions i unificació espacial). L’altre actuació indispensable és l’obertura del mur de càrrega, que permet millorar la qualitat dels espais comuns, en tant que a espai, llum, ventilació i flexibilitat d’ús.