CASAL PER JOVES I MILLORA DE LA PLAÇA DE LA SEDETA

CONCURS (MENCIÓ)

DEMANDA. Millora de l’accessibilitat general  i eliminació dels elements que dificultin la visual continua de l’espai. Construcció d’un nou equipament juvenil  amb les conseqüents millores climàtiques.

PROPOSTA.  Accessibilitat total a tots els nivells.  Creació d’un espai públic central a cota única, afavorint una major flexibilitat d’usos.  Adaptabilitat dels nivells de transició per conformar l’intradós de l’edificació. Conservació de 2/3 parts de la superfície arbrada actual i es duplica la total generada.  Proposta de nova conservació dels antics vestigis industrials del carrer Indústria amb la creació d’una plataforma superior  més àmplia i la construcció d’un umbracle.