ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

DEMANDA. Estudiar les possibilitats de la parcel.la que se situa al barri de la Triola i es d’uns 3864 m2 per el trasllat de la biblioteca.

PROPOSTA. S’han definit tres propostes de biblioteca basant-se en els les possibles hipòtesis de distribució i posició al solar, tot fent-ne una valoració respecte al les seves característiques d’inserció urbana, funcionals i d’execució arquitectònica considerant-ne una possible ampliació. Finalment l’alternativa proposada es resol en un joc de volums format per un basament inferior lliure i un bloc lineal a planta primera a la cantonada sud-oest de la parcel.la.