DESIGNING THE EDGE: FROM HARBOUR TO LIVINGSPACE

CONCURS

DEMANDA. Crear una estratègia que transformi els límits del port en espais urbans d’alta qualitat, especialment la relació entre terra i aigua en els seus diferents contextos.

PROPOSTA. Una estructura capaç d’adaptar-se al paisatge del port, conservant les vistes, però creant nous focus d’activitat entorn als espais públics. Es proposa donar un nou ús als edificis i estructures existents i característics del propi port: les sitges, les grues, la planta energètica, la estructures metàl·liques, etc. com a punts de referència i trobada dels diferents barris.