SEU DE LA FUNDACIÓ D’ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA

CONCURS

DEMANDA. Nova Seu de la Fundació Arquitectura Contemporània, entesa com fòrum públic. Integrar la Huerta de San Pablo i els recorreguts urbans que donen accés a les diferents institucions públiques.

PROPOSTA. Un recorregut arqueològic dona significat a la Manzana de la Huerta de San Pablo. Soterrat i a cel obert, va entrellaçant els fragments d’història i ciutat. L’edifici s’articula i es conforma a partir d’axiomes previs propis del lloc: protecció i exhibició del jaciment arqueològic; configuració d’una nova “porta” la MHSP; façana al carrer Capitulares; relació amb les mitjaneres veïnes; superposició d’usos i recorreguts; re-urbanització del passatge Galápagos. L’estructura ve definida per la limitació de l’ús del sòl com a element de sustentació degut a la presencia de les restes arqueològiques i per la flexibilitat d’ús de l’edifici. Encavallades metàl·liques, perímetre de formigó i tensors confeccionen un “porxo” protector de la història de la ciutat.