REHABILITACIÓ DE TALLERS INDUSTRIALS EN HABITATGES

CONCURS (4º Premi)

DEMANDA. Trobar i estudiar un edifici d’ús industrial en desús a París amb possibilitats de transformar-se en habitatges adaptats i adaptables, prenent en consideració la qualitat energètica.

PROPOSTA.  L’objecte d’estudi es centra en una antiga fàbrica i magatzem de la EDF, situats en un passatge d’una illa del 10arr. Es provoca un desdoblament del passatge existent al plantejar un carrer – passera interior. Aquesta actuació, a més d’assumir totes les circulacions, connectar visualment les plantes mitjançant patis i aportar llum zenital i ventilació a la façana interior dels habitatges, dóna la possibilitat de conviure i d’utilitzar aquest espai com a extensió de l’habitatge.