AVANTPROJECTE D’HABITATGES A LA “COLONIA DEL VALLE”

DEMANDA. Estudi de possibilitats i proposta de nou bloc d’habitatges amb aparcament, així com la reforma d’un habitatge catalogat a la “Colonia del Valle”.

PROPOSTA. Els principis de partida són respectar i conservar en la seva totalitat la casa existent separant-la del nou edifici creant un pati com a lloc d’accés i espai comú per als dos. Es proposa retrocedir la façana de l’edifici aconseguint la màxima privacitat possible entre aquest i la casa. Després de diverses hipòtesis, es decideix col·locar l’aparcament, l’espai comú, 3 apartaments simples i 2 dúplex (amb accés a coberta) a la nova construcció i un habitatge a la casa existent, obtenint així diferents possibilitats tipològiques d’habitatge. L’espai comú es situa estratègicament a la zona més compromesa de la ordenació millorant així la posició dels habitatges i generant un vestíbul d’accés a l’aire lliure. El nucli d’escales de l’edifici es col·loca a l’interior d’un pati que permet il·luminar i ventilar les peces tancades i, per tant, alliberar les façanes per a les estances principals.