PROJECTE DE REHABILITACIÓ I TRANSFORMACIÓ D’UNA GRANJA EN HABITATGES

DEMANDA. Transformació d’una granja catalogada de 1793 en 4 habitatges amb diferents requisits, un espai comú i un espai d’emmagatzematge. També es planteja la recuperació i transformació d’un pavelló adjacent a la granja.

PROPOSTA. La granja actual està dividida en un habitatge a la cara sud i un gran espai de graner. L’habitatge existent, tant per qüestions d’habitabilitat com per la seva estructura i construcció, no pot esser conservat. El nou programa s’insereix al gran buit resultant i s’ordena a partir dels pòrtics i encavallades existents. És prioritari intentar preservar els elements que donen caràcter a la granja: l’amplitud dels espais, la complexa i bella estructura de fusta, la coberta de teula, les façanes i els murs interiors de pedra… però també és imprescindible portar llum i ventilació a l’interior per a complir amb les noves necessitats dels habitatges. S’estudien diverses propostes que parteixen d’aquests principis i que aniran adequant-se als requisits dels clients. La granja contindrà quatre habitatges i un estudi, així com els espais comuns sol·licitats. Les perforacions a façana i coberta estan subjectes a la normativa de patrimoni, la qual cosa ens porta a estudiar detingudament com il·luminar i ventilar els habitatges per, no només complir les ordenances, sinó també per potenciar les vistes i preservar el caràcter de la granja. També es preveu l’adequació dels espais exteriors i un aparcament cobert.