AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES NAUS INDUSTRIALS

DEMANDA. Reforma interior de dos locals situats en un complex industrial. Ubicació d’un altell, rehabilitació de fusteries i proposta de distribució flexible.

PROPOSTA. Es proposa un esquema organitzatiu longitudinal on la posició de l’altell defineix dues crugies. El projecte aprofita l’estructura existent de pilars i bigues metàl·liques de la fàbrica. El sistema de suport de l’altell es duu a terme mitjançant tensors units a les jàsseres existents, fet que redueix els costos de materials, minimitza l’impacte a l’edifici i flexibilitza l’ús de l’espai havent eliminant l’estructura a la planta baixa.