GUINGUETA MÒDUL ESCULL

CONCURS
 
DEMANDA. Realització de 4 mòduls desmuntables per a prestar el servei de temporada de bar a les platges de Malgrat de Mar amb les dimensions següents: 20m2 de bar i magatzem; 100m2 de terrassa i 8m2 de serveis. Color exterior predominant: blau. Facilitat de muntatge i desmuntatge.
 
PROPOSTA. El sistema ESCULL ha estat concebut com un conjunt unitari (formal i estructuralment) entre aquests dos elements tradicionalment dissociats: la guingueta i la pèrgola corresponent. El material principal del projecte és la xapa grecada d’acer, amb la qual es conformen tant la pèrgola com l’evolvent dels mòduls de servei, coberta i façana. Per tamisar la llum solar s’utilitza xapa microperforada en diferents gradacions. Els panells de la pèrgola pivoten per arriostrar els mòduls de pòrtic-base amb els mòduls de serveis (bar, office i lavabos), i dibuixen el perfil a portell característic del projecte.
El sistema ESCULL és adaptable a múltiples emplaçaments pel seu disseny modular i agregable en diferents disposicions. El projecte està dissenyat modularment segons unes dimensions màximes que faciliten el seu transport i emmagatzematge.