MÒDUL SICERA

CONCURS – 1er PREMI

DEMANDA. Disseny d’una estructura efímera que contingui ampolles de sidra reciclades amb la finalitat de promoure la conscienciació del medi ambient en commemoració de la fira de la sidra de Gijón 2013.

PROPOSTA. El mòdul SICERA s’ha dissenyat com una estructura tubular mòbil de suport per a ampolles reciclades de sidra. El seu objectiu és doble: convertir-se en un element urbà de referència i reunió, així com de conscienciació ciutadana sobre la importància del medi ambient i el reciclatge. Per aquest motiu, el tipus de materials utilitzats es basen en la mínima contaminació i petja en l’entorn, amb un muntatge en sec i efímer. La seva il·luminació difosa, i el seu disseny en seccions horitzontals, direccionen l’emissió del flux lumínic vers al cel, conferint-li el seu aspecte característic i singular. La base de l’arbre són sis elements de formigó armat i una subestructura central de tub d’acer, on s’hi encasta mecànicament el màstil central de naturalesa telescòpica. Aquesta base serveix tant de suport inferior com de seient per als usuaris. La resta de l’estructura consta de vuit seccions autònomes d’entramat tubular, de base ovoide i volum decreixent, que sostenen el conjunt d’ampolles (2950 unitats).
Les seccions estan pensades per un empaquetat organitzat, un òptim aprofitament del transport i un fàcil emmagatzematge posterior, un cop acabat l’esdeveniment.