EXPOSICIÓ. Constancy & Change in Korean Traditional Craft 2014

DEMANDA. Exposar, en un espai de 450m2 del museu de la Triennale, una col·lecció d’objectes fets a mà (mobles, plats, ceràmiques, campanes religioses, teixits…) i signats per 21 artistes, amb la finalitat de representar, en el marc del Saló del Moble 2014, la tradició artesanal Sud-Coreana. La proposta ha de contemplar el modulatge de les peanyes i panells per tal de facilitar l’emmagatzematge i transport per a futures exposicions.

PROPOSTA. Les peces de l’exposició, per la seva factura i delicadesa, requereixen un muntatge escenogràfic afí al seu caràcter. La dualitat entre artesania i modernitat inherent a la mostra i la naturalesa tectònica dels materials que conformen les peces, són els principals punts de partida del projecte. La situació inicial de les peces a l’espai es basa en la lògica del Feng-Shui segons la qual hi ha una correspondència entre els elements naturals i els punts cardinals. Les diferents peces queden estructurades a l’espai segons la matèria de la qual es componen. Els suports i peanyes mantenen la pulsió material en ser realitzades amb els materials utilitzats en el procés de realització de les peces. Aquesta ordenació de l’exposició comporta que no existeixi un únic recorregut, prevalent una lectura de les obres en un sentit més sensorial que cronològic o temàtic.
Al treballar en un espai existent fortament caracteritzat per la presència de lluernes, s’opta per usar un dels objectes característics de la mostra, les teles, per configurar i dotar de caràcter l’exposició. El ritme generat per la disposició de les teles, gràcies a una subestructura metàl·lica, permet una lectura unitària de la mostra alhora que contribueix a construir un espai recollit més adequat per contemplar i admirar les peces exhibides. Aquestes, juguen un paper important en la il·luminació, al tamisar i propagar la llum zenital provinent de les lluernes. La presència de llum artificial permet recalcar ombres i relleus d’algunes de les peces exhibides.