PASSAREL·LA DE VIANANTS I BICICLETES SOBRE L’AP-7

CONCURS

DEMANDA. Passarel·la de vianants i bicicletes sobre l’AP-7, incloent l’accés provisional a la mateixa i la urbanització de l’entorn entre Barberà del Vallès (Barcelona) i el centre comercial Baricentro.

PROPOSTA. Els centres comercials són el lloc de trobada d’un segment de la població que no necessàriament disposa de mitjans de locomoció i que troba en la seva diversitat d’oferta -i en el propi aïllament d’aquesta en relació a l’entorn- el motiu del desplaçament. Un sector fonamentalment jove i informal.

La passarel·la ha de ser sòlida i robusta, però també airosa i oberta a l’entorn. Ha d’orientar les visuals, creant punts de vista diversos al llarg del seu recorregut. Ha de permetre la circulació, però alhora fomentar la trobada. Ha de ser conscient i sincera de la seva implantació sobre una autopista i, al mateix temps, de la seva voluntat de crear continuïtat entre el nucli urbà i el centre comercial.

Construir sobre una autopista implica condicions ineludibles que afecten tant a la forma, com al propi procés de construcció. L’estructura seria de calaix perimetral en xapa d’acer amb un perfil asimètric, un costat tancat i un altre d’obert. L’ús del formigó es restringeix a les trobades extremes i els suports verticals centrals, definits com un peu de formigó amb capitell metàl·lic fungiformes de perfils tubulars i platines. Un cop soldades totes les bigues s’instal·laran mitjançant 2 o 3 grues a la seva posició definitiva amb una operació de durada restringida a una nit.