PASSERA I ASCENSOR A GIRONA

CONCURS

DEMANDA. Construcció d’un nou ascensor públic i passera d’accés al grup d’habitatges de Sant Daniel a Girona.

PROPOSTA. La passera té dos dels seus costats oberts a l’entorn, encarant-se a les millors vistes i a un aprofitament òptim de l’assolellament sud. El volum de l’ascensor es tanca amb dos paraments vidriats que permeten una visual completa des de la cabina cap a l’exterior i viceversa.

L’estructura de la passera és de calaix perimetral en xapa d’acer formant una gran biga metàl·lica en Z. Els dos suports verticals de la biga són de formigó armat in situ. D’acord amb els requeriments del seu ús públic es proposen materials resistents i de fàcil manteniment: formigó vist a l’estructura vertical i el paviment; acer corten per a la totalitat de la passera i malla metàl·lica i vidre per als tancaments no estructurals.

El procés de muntatge vol disminuir al màxim l’afectació sobre els veïns del grup d’habitatges. En un primer moment es disposaran dues zones de treball i formigonat oposades, una a cada cota, per a la construcció de l’ascensor i la plataforma d’arribada, sense tallar el carrer. Seguidament es col·locarà la passera, prefabricada per parts a taller i conformada en obra. Finalment s’instal·larà la subestructura de la passera, el formigonat i polit de la llosa i la resta de tancaments fins a la posada en servei de l’equipament.