REFORMA HABITATGE VIA AUGUSTA

DEMANDA. Reforma interior d’un pis en un edifici d’habitatges d’Antoni de Moragas i Gallissà i Francisco Riba de Sala, obra de referència de l’arquitectura catalana residencial dels anys seixanta (1964-1970).

PROPOSTA. La reforma ha estat limitada pels requeriments econòmics del propietari i s’ha concentrat en els nuclis d’aigües de la propietat (cuina, safareig i cambres higièniques), la modernització de les instal·lacions i la restauració o substitució de les fusteries interiors i exteriors.
A les cambres humides s’ha optat per combinar ceràmica als paraments i pedra de Sant Vicenç al paviment. La disposició de les peces, que dibuixen un especejament irregular del paviment, s’inspira en un recurs habitual de l’arquitecte en els seus edificis plurifamiliars: la utilització de sobrants de la construcció a fi i efecte d’abaratir costos. Les fusteries exteriors originals de la terrassa han estat restaurades per rehabilitar l’espai singular concebut per Moragas. Al tradicional moviment batent de les fulles, l’arquitecte va preveure un moviment oscil·lant unitari del conjunt del parament mitjançant politges i contrapesos. Així, l’estança podia ser considerada i utilitzada com a espai exterior o interior, i ser transformada a voluntat de l’usuari.

Fitxa completa de l’edfici (Arxius d’Arquitectura)