EQUIPAMENT ‘TRANSFORMADORS’

CONCURS

DEMANDA. Construcció d’un nou equipament per a joves i gent gran a l’antiga parcel•la entre mitgeres de l’edifici Transformadors, a l’Eixample de Barcelona

PROPOSTA. El projecte del nou equipament Transformadors relliga les necessitats del programa funcional proposat i, al mateix temps, intenta fer una aproximació sensible al passat històric d’aquest edifici i a les necessitats socials a les quals ha estat vinculat fins que, per motius estructurals, el 2008 va quedar en desús.

El projecte articula el programa requerit i les exigències urbanístiques de la parcel•la, amb la voluntat de guanyar el màxim de superfície per a les entitats juvenils. L’existència d’una planta subterrània, permet revisar el programa i la lògica de preservació de la construcció existent. L’edifici es corona amb una coberta a dues aigües que, mitjançant un tall central, permet l’entrada de llum a l’interior de l’equipament.

Les diverses solucions espacials preveuen els possibles canvis d’ús de l’edifici o en alguna de les seves parts. L’estructura, els materials, la ubicació dels patis de llum, els nuclis de comunicació vertical i les zones servidores tenen com a premissa preeminent la versatilitat funcional de l’edifici sense afectar les circulacions, l’accessibilitat i els recorreguts d’evacuació en totes i cadascuna de les plantes.