UCRONIA DEL COTÓ

DEMANDA. Instal·lació a la 59ª edició Temps de Flors de Girona al carrer de les Trasfigueres.

PROPOSTA.
Aproximadament el 4% de l’aigua del planeta destinada a la producció i manufactura de les necessitats industrials humanes, es fa servir per a la producció del cotó. El volum aparent metàl·lic de la present instal·lació correspon al volum d’aigua necessari per a vestir a una sola persona, si el temps és benigne, és clar. El cotó, tan emprat per a la nostra roba i vida diària, arriba a les nostres mans amb una obsolescència preestablerta i subjecte a una renovació forçosa de temporada en temporada. Mostrar la flor original de la planta permet prendre consciència de les conseqüències mediambientals del nostre mode de vida. El nostre consum de la primera necessitat humana, l’aigua, és incompatible amb el desenvolupament sostenible del planeta.

Agraïments a NAVARRO Floristería