REFORMA HABITATGE SARDENYA

DEMANDA. Condicionar l’habitatge segons els estàndards de confort i us actuals. Millorar la il.luminació i ventilació generals del pis. Augmentar la superfície de les estances comunes, en perjudici de la compartimentació actual.

PROPOSTA. El projecte centra els esforços en canviar la distribució anterior per poder adaptar l’habitatge a les necessitats dels propietaris. Per assolir-ho, s’actua en la totalitat del pis canviant paviments i cel rasos i unificant les zones d’aigua en un únic nucli. Per poder modificar les estances i circulacions actuals és indispensable l’obertura del mur de càrrega. Aquest estintolament realitzat mitjançant perfils metàl.lics conformats, permet millorar la qualitat dels espais comuns dotant-los de major amplitud espaial, llum, ventilació i flexibilitat d’ús.

Les fusteries existents es rehabiliten a fi de poder reutilitzar els elements presents i minimitzar el cost de l’obra. De la mateixa manera, es deixen vistes les biguetes de formigó i els revoltons ceràmics preexistents a les zones comunes. La voluntat de la reforma és posar en valor els elements constructius més característics de l’edifici i de les tècniques constructives de l’eixample barceloní.