EXPOSICIÓ “KOREA. CONSTANCY & CHANGE” (2015)

DEMANDA. Exposició temporal dedicada a la artesania tradicional coreana en el marc de la triennal de Milà i fira del moble 2015.

PROPOSTA. El disseny de l’exposició es centra en la cultura arquitectònica tradicional coreana i en la col.lecció a exposar. L’espai, la llum, els sistemes constructius i els moviments i circulacions de la mostra, es vinculen constantment amb la casa tradicional coreana.

La sala quadrangular a on es situa l’exposició té com a característiques principals la presència d’un lluerna central de 4x4m, un accés principal axial i una altura de gairebé sis metres. El fort caràcter que imprimeix a la sala la presència de llum zenital esdevé l’element central de la proposta a partir del qual es desenvolupa el projecte. Donada la gran quantitat de peces a exposar, de materials i factures molt diverses, s’opta per treballar amb una estructura de pilars i bigues de fusta que tracen una malla isòtropa de 4,00×4,00 metres dividint l’espai expositiu en 9 estances idèntiques a fi de reorganitzar una única sala en una combinatòria d’espais interrelacionats.

Aquesta estructura serveix com a bastidor de les diferents pells que conformen parets, sostres i terres de la mostra. El mòdul central queda emplaçat sota la lluerna i constitueix el pati o impluvi de la casa tradicional coreana. El Paper d’arròs situat en el perímetre de l’espai permet una llum difusa de l’exposició alhora que permet abstraure al visitant. Els sostres, constituïts per biguetes, tenen diferents altures per significar o addicionar els mòduls entre ells segons les peces a exposar.