Sèrie DIPLO

DEMANDA. Realització d’una sèrie de mobiliari composta per: bufet, taula de menjar, taula de centre i tauletes de nit. Es demana que les tres taules siguin d’aparença lleugera i gràcil; el buffet, per contra, es vol més terrenal.

PROPOSTA. El disseny dels mobles ha de ser apte per a ser col•locats a diferents domicilis al llarg de la seva vida. L’ergonomia, l’embalatge, les diferents dimensions i disposicions, les diverses possibilitats o variants geomètriques i la facilitat de muntatge, són algunes de les variables considerades en el seu disseny amb la fi de garantir la seva versatilitat. Els diferents mobles estan realitzats, íntegrament, amb fusta de comportament molt estable, preveient així els forts contrastos ambientals a la qual es veurà sotmesa. Per facilitar el muntatge i desmuntatge, s’han previst algunes unions amb acer.
Els diferents requeriments d’ús han acabat de definir-ne les formes. La taula de menjar, de geometria variable, duplica la seva superfície gràcies a les potes articulades i al lliscament dels taulons superiors que, quan la taula resta tancada, son fermats mitjançant una fixació de fusta de wengué. La taula de centre i el buffet són, alhora, elements de suport i contenidors. Les seves dimensions, geometries i materials, s’originen a partir de la taula. Les lleixes i portes, fixades mitjançant unions mecàniques, permeten una total llibertat de disposicions dels compartiments i d’aparença dels mobles. Les tauletes de nit s’han quedat al tinter.