CONCURS MUSEU REGIONAL TORINO

DEMANDA. Concurs per a l’ampliació, rehabilitació i nova senyalització de l’actual museu regional de ciències naturals de Torino.

PROPOSTA. El principal objectiu va ser canviar el funcionament general de l’edifici per millorar-ne la seva accessibilitat i confort d’ús. Les reduïdes dimensions de l’accés actual y las barreres arquitectòniques de l’edifici ens han portat a idear una cobriment amb panells plàstics que permetria utilitzar un dels dos patis com a atri d’accés principal. En ell es construirà un nou nucli de comunicacions verticals, format per escales i ascensors, que connectarà els diferents nivells de l’edifici. L’altre pati es tractarà amb un paviment neutre, per oferir un espai públic intern que permeti realitzar tant activitats pròpies com complementàries del museu.

El projecte inclou la senyalització i imatge corporativa del centre. Per aquest motiu s’ha optat per dissenyar un logotip agregable i tesel·lable mitjançant múltiples simetries amb si mateix. Aquest símbol autònom i identificable permetria oferir un ampli ventall de productes i/o solucions arquitectòniques amb característiques singulars del museu.