ROCA UMBERT

CONCURS-1er PREMI
 
DEMANDA. Projecte de senyalització i projecte de criteris d’acabats de façanes del complex cultural de Roca Umbert a Granollers. Document de criteris d’actuació i annex a la Revisió del Pla Director del centre artístic.

PROPOSTA. La intervenció de Roca Umbert té la voluntat d’oferir un disseny i imatge integral, tan en l’aspecte gràfic com en l’arquitectònic. El projecte aposta per homogeneïtzar cromàticament les edificacions principals mitjançant un color blanc unitari general als paraments superiors i un blau cobalt per un sòcol inferior comú, posant en valor el conjunt, més enllà de les virtuts, defectes o reformes dels edificis particulars. A més a més, aquesta plataforma gràfica permet involucrar als usuaris i a les entitats en el disseny final del conjunt, fent-los partícips d’aquest equipament cultural, en constant canvi i transformació

Per enfortir la identitat industrial del recinte; la proposta pinta i protegeix els ferratges i conduccions supervivents que conformaven el mecanisme fabril del recinte, en un to distintiu i singular, per complementar l’homogeneïtat cromàtica de les edificacions. Es motius són històrics i perceptius: tot i no disposar d’utilitat actual, aquests vestigis mostren el trajecte vital del complex i, més enllà, del municipi mateix.

En la senyalització de les naus i accessos el projecte opta per disposar grans esteles verticals adaptades als punts singulars. Totes elles segueixen la nomenclatura i codificació de colors de la Revisió del Pla Director, permetent una adaptació immediata a nous residents. El sòcol-mural serveix com a panell gràfic informatiu i conté els conjunts de pictogrames, la informació essencial dels espais interiors i els logotips particulars, tots ells pintats amb plantilla.