BIBLIOTECA A SANT GERVASI

DEMANDA. Concurs d’idees per a la construcció de la nova Biblioteca de Sant Gervasi dins del conjunt de la casa Muñoz Ramonet a Barcelona.

PROPOSTA. Llegir a tocar dels arbres no és una experiència que les biblioteques urbanes puguin fàcilment incorporar als seus programes. La de Sant Gervasi-Galvany té el privilegi de poder-ho fer. El jardí de Jean Claude N. Forestier suposa una oportunitat única per aconseguir-ho i, a més, enriquir l’experiència coneixent de primera mà el treball de un paisatgista àmpliament reconegut.

La nova biblioteca s’ha d’ubicar a l’edifici annex a la casa principal i en una ampliació d’obra nova, principalment subterrània, amb la principal premissa de mantenir la cota actual dels jardins circumdants i la seva configuració original.

Aquestes noves plantes s’articulen a través d’un pati que es genera a partir de la translació de la geometria de la bassa existent, com si aquesta hagués levitat un pis per sota de la cota actual, de manera que la llum entra franca a l’interior de les noves sales inferiors. Aquesta disposició de les obertures permet, a més, garantir la ventilació natural dels espais inferiors que complementin la climatització del centre. El terra de la piscina a la planta baixa és de vidre i permet l’entrada de llum al nivell inferior.

El binomi jardí-construcció als arbres es constitueix en un veritable espai públic equipat destinat al coneixement que confereix valor afegit a la biblioteca de Sant Gervasi-Galvany i la singularitza, per destacar-la subtilment des del carrer sense imposar-se ni als valors del jardí ni als dels edificis existents.