REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SOLLER

DEMANDA. Concurs per a la remodelació de la Plaça Sòller de Barcelona i la construcció d’un nou equipament municipal d’àmbit local.

PROPOSTA. La nova plaça Sóller no és una proposta de rehabilitació, sinó de reciclatge urbà, on les prioritats són la reutilització el màxim dels elements existents per tal que, desproveint-los de tot allò que ja no serveix i atorgant-los nous valors, ofereixin una nova funció i identitat a l’espai. Una opció que entén la ciutat com un mecanisme en contínua evolució, adaptable als canvis que la transformació de la societat imposa, però que sap nodrir-se de tot allò provinent del passat que li pot ser d’utilitat.

Porositat, permeabilitat, transparència o accessibilitat són conceptes que cal vincular a la nova plaça en contraposició a la rotunda imatge exterior actual. En la seva configuració original, els límits entre l’espai públic enjardinat o de repòs i el carrer o plaça dura són extraordinàriament estrictes, tant a nivell material com geomètric. Com a operació principal es conserva la passera superior, que serveix de trànsit a moltes persones del barri, difuminant el contacte existent del mateix amb la cota de carrer.

La nova plaça trenca necessàriament aquestes barreres i ho fa tant alterant la materialitat de la pell com la topografia de contacte entre el parc, la plaça i les voreres exteriors. En aquest sentit, s’expandeix la zona verda i es tornen a configurar els accessos a les rampes. El nou equipament permet resoldre el salt de cota lateral inferior i millorar l’aprofitament de l’espai porxat de la cota superior