HABITATGES COOPERATIUS EL RUSC

DEMANDA. Concurs públic per a la construcció i gestió d’habitatges per part de cooperatives en règim de cessió d’ús al barri de Sarrià de Barcelona.

PROPOSTA. Una parcel·la al llindar superior del barri de Sarrià, al límit urbà de Barcelona. Dos vessants dispars en un mateix emplaçament: al nord-oest, cota superior, amb el calaix viari de la Ronda de dalt i al sud-est, amb una frondosa Pineda amb un desnivell d’entre 4 i 5 metres. Dos paraments de façana diferenciats com a resposta: un de zinc tancat al nord-oest i un de malla d’alumini obert per a la cara sud. Terrasses i persianes alacantines permeten crear espais de transició exterior de control climàtic sense sobrepassar l’edificabilitat interior permesa, atorgant un espai relacional exterior a cada unitat residencial.

El model de la cooperativa ha incentivat un funcionament una connexió superior de vianants completament oberta, una plaça d’accés als habitatges, un aparcament a l’aire lliure i un mirador obert a la ciutat. A la planta inferior es disposen magatzems, serveis generals i instal·lacions i sobre tot, els espais cooperatius, amb connexió directe a la Pineda i a la cota superior del Parc de Joan Raventós. L’altre gran espai exterior, la coberta, és un espai d’encontre i repòs, amb horts urbans, pèrgoles i bancs per a la comunitat.

L’edifici disposa d’un atri central i nucli de comunicacions vertical que travessa tots els usos de la comunitat, de la coberta al soterrani. És l’espai relacional de la comunitat que distribueix als habitatges privatius mitjançant passeres obertes. Climàticament serà un espai semi-obert amb control i gradació automatitzada de la renovació de l’ambient mitjançant comportes als encontres de coberta i planta baixa. S’han implementat plaques solars, geotèrmia i preinstal·lació per a un aerogenerador i plaques fotovoltaiques en futures fases del projecte, segons els mitjans econòmics o la viabilitat de la inversió.

Constructivament, és una proposta mixta. El formigó armat defineix l’excavació i suport de les terres, pilars per estintolar tota la planta baixa i la coberta A la franja central, un entramat isòtrop tridimensional de fusta de 3×3 que reuneix les plantes residencial. Tota la proposta és modular, de configuració oberta i metamòrfica, amb una modulació regular per permetre permutes i modificacions de l’espai residencial.

Les tipologies d’habitatges (S,M,L) es corresponen a addicions des del tipus simple de 4 unitats sub-estructurals. Els tancaments entre habitatges seran en sec i mecanitzats sobre estructura, amb gran rapidesa de construcció i posterior modificació.