CEIP ANGLESOLA

DEMANDA. Concurs públic per a redacció del projecte de la nova construcció del CEIP Anglesola.

PROPOSTA. El planteig inicial defineix una volumetria alineada a carrer que es tanca sobre si mateixa i procura alliberar el major espai de pati; diversificant la resposta a cadascun dels carrers on dona façana. La construcció d’un sòcol de 4 metres d’alçada (PB) que recull el programa comú i els porxos de l’escola, serveix també com a basament a partir del qual emergeix la resta del programa funcional que ocupa les plantes superiors amb el s aularis. Tanmateix , aquest sòcol contribueix addicionalment a integrar dins la pròpia volumetria les dues finques veïnes catalogades, objecte també d’aquest projecte.

La volumetria i distribució del programa de l’equipament proposat, s’ha fet sobretot tenint en compte la dimensió de la parcel.la (aproximadament 1800m²) i els seus condicionants geomètrica i ambientals. Les seves reduïdes dimensions ens han portat a tractar la planta baixa com un espai continuo exterior/interior envoltat de porxos, on el pati s’apodera de tot el seu voltant, fins i tot dels espais de coberta.

Els espais interiors situats en planta baixa -gimnàs, biblioteca, menjador, tenen de la possibilitat de ser utilitzats mes enllà del seu programa i de l’horari escolar. L’accés directe des de l’exterior o des del pati permet que espais com el gimnàs o menjador siguin utilitzats com a equipament extraescolar, sala d’actes o reunió. Per tal d’integrar el programa funcional de l’escola a les dues finques veïnes, tenint en compte la seva característiques constructives i estructurals, s’ha optat per situar en planta baixa, l’AMPA de l’escola i la biblioteca. Dues peces que per
les seves característiques i funcionament poden restar obertes fora d’horari escolar, aportant vida i activitat a l’equipament i al seu entorn immediat.