INSTITUT RAMBLA PRIM

DEMANDA. Concurs públics per a la redacció del projecte de rehabilitació del IES Rambla Prim a Barcelona.

PROPOSTA. L’espai exterior situat entre l’edifici i la Rambla Prim es planteja com un àmbit públic que facilita l’accés a la planta baixa del centre així com també a la nova sala d’actes de la planta inferior soterrada. Una plaça de reunió, un atri d’accés públic a dos nivells per connectar els espais comuns de l’edificació. Per contra, a façana oposada, l’espai exterior es protegeix i potencia com a pati propi del centre, incrementant-ne la superfície, aprofitant la seva situació més arrecerada, a l’interior d’illa. A les fases posteriors s’amplien els treballs d’actuació a les façanes, espais interiors i les instal•lacions de les plantes superiors, per millorar llurs prestacions i integrar-les a l’operació de planta baixa, adaptant plenament el centre a la normativa vigent.

Aquest nou espai públic exterior, comunitari i accessible ha d’incorporar noves perspectives inclusive: de gènere, infància, gent gran, per convertir-se en centre de referència pel barri i els seus usuaris. El Instituto pot contribuir també a pal•liar els dèficits urbanístics en matèria d’espai públic i equipament en aquest sector de la ciutat, un dels objectius que marca el Pla de Barris. En aquest sentit, la possibilitat que l’espai polivalent de la sala d’actes fomenti i incorpori la participació dels veïns, transformarà el projecte en un motor per a crear vincles amb el lloc que potenciïn la convivència entre els diferents col•lectius, a més d’oferir un aprenentatge més integral, exhaustiu i complementari de l’alumnat que els serveis educatius tradicionals.