ÀREA DE JOCS INFANTILS A LA PLAÇA PRIMER DE MAIG A VALLBONA

DEMANDA.
Avantprojecte, projecte executiu, estudi de seguretat i salut i memòria ambiental de l’àrea de Jocs de la Plaça Primer de Maig al barri de Vallbona, Districte de Nou Barris, a Barcelona.

PROPOSTA.
La proposta parteix d’un doble compromís: el primer és donar resposta a l’escala de barri amb una proposta de jocs completa i adequada als nous criteris de la ciutat jugable pensant en la diversitat, inclusivitat i multiculturalitat dels usuaris i usuàries i garantint l’accessibilitat i el disseny sostenible i de poc manteniment. El segon és donar resposta a l’escala de ciutat atenent les preocupacions i línies d’actuació principals del Pla Director del Rec Comtal establint un sistema d’implantació de noves àrees de joc al llarg del seu recorregut
El Rec Comtal – a nivell paisatgístic, històric, social i pedagògic – serà l’element vertebrador del projecte per crear aquest nou espai jugable. La relació visual entre les dues parts de la plaça i el Rec, així com la preservació de la vegetació existent, estructuren els recorreguts, espais i topografia de la proposta. Aquesta parteix de la base de que tota la superfície urbanitzable del àmbit del projecte és l’àrea de joc en sí mateixa. Els elements i espais de joc i de repòs es fusionen amb els camins, amb la natura i la topografia, podent ser utilitzats d’infinites maneres diferents. Dins del nous espai jugable es distingeixen, i relacionen entre si, els següents àmbits:
Joc d’aigua: la proximitat del Rec Comtal és la oportunitat d’utilitzar l’aigua com a element de joc i element pedagògic. La proposta, a més de que ser una activitat divertida, explica els diferents sistemes de contenció, retenció, manipulació i redireccionament de les aigües que s’han utilitzat històricament en infraestructures hidràuliques com és el cas del Rec Comtal.
Zona de memòria històrica: petit balcó-mirador de record del Rec Comtal. S’instal•larà una caixa sonora on els mateixos veïns i veïnes poden enregistrar històries i rondalles al voltant del Rec compartint-les amb les noves generacions. També es col•locarà un plafó informatiu que construeixi la memòria col•lectiva del Rec Comtal en el seu pas pel barri de Vallbona.
Àrea de jocs diversos: amb una sèrie de jocs i espais per diferents franges d’edat i amb diversitat d’activitats (experimentar, trobar-se, enfilar-se, saltar, sentir vertigen, gronxar-se, fer equilibris, amagar-se, joc simbòlic, relaxar-se, lliscar,…). S’introdueixen elements de joc el màxim natural possible que sintonitzin amb l’univers temàtic que defensa la proposta: l’àmbit del Rec Comtal i la preservació del seu entorn natural (sorra, fusta, vegetació, aigua).