labaula cooperativa

(la)baula: peça en forma d’anella que, enllaçada amb altres similars, forma una cadena.

labaula és una cooperativa d’arquitectes amb trajectòries professionals diverses que han decidit cooperar i sumar esforços per construir un projecte comú amb una metodologia de treball horitzontal.

El camp de treball de labaula consisteix en projectes d’edificació, rehabilitació, disseny industrial, urbanisme, espais públics, escenografia i espais efímers. Encarem els treballs amb idèntica dedicació i esforç, i amb independència de les seves dimensions o característiques. Aquests són entesos sempre com un espai de debat on s’incorporen col·laboradors d’altres disciplines per enriquir les perspectives pròpies.

labaula neix de la nostra il·lusió i inquietud per intentar fomentar la qualitat, el rigor i la responsabilitat en la nostra feina. Esperem poder ser una plataforma des d’on seguir treballant en aquesta direcció.

 

NOSALTRES
CURRICULUM
RECONEIXEMENTS

XARXA
COL·LABORADORS
CLIENTS

 

Sergi Gonzàlez Benedi – Esteve Solà i Saura – Bernat Hernández Sàbat – Maria Pauner de Moragas
– Mariana Echeverría Pérez-Montero –  Marcos Alloza Fernández