ARQUINE, REHABITAR EL S.XXI

CONCURS (Seleccionats)

DEMANDA. Reprendre la discussió sobre el model d’hàbitat modern que conformà el CUPA (conjunt residencial construït per Mario Pani entre 1947-49 a Mèxic DF) i proposar un sistema de re-densificació en aquest emplaçament.

PROPUESTA. Les problemàtiques del CUPA ens porten a formular nous principis i formes d’agrupació urbana:
-Conformar un teixit urbà heterogeni, compacte i amb una densitat equivalent o superior al CUPA
-Estructura residencial modular, flexible i agregable, que aculli habitatges de dimensions diferents, permetent la convivència de classes socials diverses
-Recuperar el carrer com entitat estructuradora de la ciutat
-La construcció del buit, de l’espai públic, com a regulador i distribuïdor de l’ocupació i densitat general
-La mixticitat com principi socioeconòmic imprescindible, impulsant al sector privat com a font alternativa de finançament en projectes d’aquesta magnitud
-La negació de la repetició edificatòria, delimitant el conjunt i dividint els treballs entre diferents autors
-L’ implementació de circuits generals (recollida d’aigües grises, deixalles i energia fotovoltaica i solar) que permetin millorar la gestió dels recursos naturals i residus, en benefici d’un desenvolupament més lògic i sostenible