CELLER D’ELABORACIÓ VINÍCOLA I CENTRE DE VISITANTS A L’ARBOÇ

DEMANDA. Redacció dels estudis previs i avantprojecte per a la transformació d’una nau industrial en un nou celler d’elaboració vinícola i centre de visitants al municipi de L’Arboç (Tarragona)

PROPOSTA. El projecte de reforma compren l’adequació d’una nau industrial destinada a la cria avícola i una edificació annexa en un celler d’última tecnologia. En els dos casos es disposaran acabats interiors i exteriors d’altes prestacions tècniques per adaptar les edificacions a les condicions d’ús i confort actuals. També es reforçarà i modificarà el sistema estructural i es milloraran les condicions d’eficiència energètica de l’envolupant dels edificis.

La inversió vol recuperar les antigues construccions però amb el màxim aprofitament tecnològic actual per la conservació i embotellat del vi. La principal preocupació del projecte ha estat fer compatible l’ús comercial amb el respecte per l’alt valor paisatgístic de la parcel·la, sense la implantació d’una petja edificada exterior.