CONCURS ARQUIA GIRONA

CONCURS

DEMANDA. Adequació del local situat a la Plaça del Vi, al casc antic de Girona per a la instal•lació d’una nova oficina d’Arquia Caixa d’Arquitectes. Revalorització de l’edifici històric existent, una bona articulació entre els espais públics, privats i confidencials, comprensió de l’oficina com a centre de serveis i l’ús de materials adequats en el context de l’edifici són les demandes principals.

PROPOSTA. Es planteja un projecte de reforma i transformació en el qual els elements i virtuts del nou local provinguin de les preexistències del lloc. Situació urbana, irregularitat geomètrica, carreus i sòls hidràulics, donen significat al projecte.
L’accés, des de la Plaça del Vi, esdevé una extensió de l’espai públic. L’altura i profunditat de l’entrada, juntament amb la col•locació de l’escala, converteixen l’accés en un atri de benvinguda propi de l’espai d’un centre de serveis del s. XXI.
La situació de l’arxiu general a la planta primera, la recol•locació de l’escala i la necessitat d’un espai d’acollida ampli i ben relacionat amb el pati d’operacions, esdevenen premisses necessàries per plantejar el correcte funcionament del programa i el desenvolupament de les activitats públiques, privades i confidencials.
La llum natural i les visuals vers l’exterior, són les darreres eines que s’utilitzen per definir la distribució del programa a fi que els espais principals de treball, office i acollida quedin vinculats amb les obertures existents.
L’enderroc principal, concentrat a l’accés, permet realitzar un forjat apte per suportar la càrrega excepcional de l’arxiu; suprimir les escales existents, no aptes per la nova organització; i crear la nova comunicació entre PB i P+1.