JARDINS MEDITERRÀNIA

DEMANDA.
Avantprojecte, projecte executiu, Estudi de Seguretat i Salut i Memòria Ambiental per a renovació dels Jardins de la Mediterrània, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, dins del marc administratiu del Pla de barris.

PROPOSTA.
El nou espai públic pren la riquesa de la coberta vegetal actual com un dels valors més interessants a potenciar de l’actual interior d’illa, per aconseguir definir-lo com un veritable Jardí de la Mediterrània. El barri de la Zona Franca és un dels barris amb més presència de verd de Barcelona, fet que recomana mantenir la connectivitat entre els espais lliures, com a l’autèntica infraestructura verda de la ciutat. El projecte parteix de la premissa prioritària de garantir que es pugui recorre el nou espai en totes les direccions, a través de tots els nivells i de manera accessible per a tots els usuaris.
La traça diagonal inicial permet delimitar dos grans àmbits de treball: la cota superior que es relaciona amb els edificis que fan façana amb el Passeig de la Zona Franca, i la inferior que es relaciona amb els locals que situats en una cota deprimida i que absorbeix el sistema de connexions viàries requerit.
El nivell superior, connecta amb el passatge des de Mare de Déu del Port de dues maneres: a través d’un pla inclinat, totalment accessible, que voreja la línia de façana i a través d’una passarel•la lleugera que finalitza amb un sistema d’escales i ens dirigeix cap al passatge d’accés al carrer dels Alts Forns.
El nivell inferior guanya amplitud i es relaciona de manera més amable i flexible amb el tram superior que la solució actual. S’hi estableixen connexions directes cap a tots els passatges. El recorregut accessible, des del costat de la Plaça de la Marina, esdevé un pla inclinat que t’acompanya còmodament fins al nivell inferior, tot creuant per sota de la passarel·la.
S’executaran noves plantacions d’arbrat que substitueixin les espècies retirades. També s’incrementarà en més de 900m² la superfície de parterre, amb espècies arbustives resistents, de baixa alçada i poc manteniment de reg, enfortint les visuals directes a l’emplaçament.