MILLORES ACÚSTIQUES A CAN BUTJOSA

DEMANDA. Millora de les prestacions acústiques i adequació a la normativa d’activitats esportives de les pistes de Can Butjosa mitjançant la construcció d’una pantalla acústica.

PROPOSTA. La sol·licitació amb posterioritat de millora de les prestacions acústiques de l’equipament esportiu de Can Butjosa va originar una reflexió de l’encaix urbà entre la nova pantalla acústica requerida, l’equipament existent i l’entorn, a fi de donar una resposta material i geomètrica idònia a l’emplaçament, tant en l’àmbit funcional com de llenguatge formal.

El cobriment era una construcció oberta amb voluntat d’obertura a l’entorn proper, fet que va aconsellar no emprar les pantalles normalitzades disponibles al mercat, obligant a innovar amb materials i solucions amb el doble objectiu de garantir els correctes nivells d’aïllament i absorció acústica del parament, i a la vegada, integrar-lo a la naturalesa de l’edifici preexistent per formar un conjunt unitari i coherent.

El projecte de millora de les prestacions acústiques es divideix en tres treballs bàsics:
– Un mur de formigó armat, maó calat i policarbonat al frontal nord-oest de la pista formant un parament vertical absorbent i aïllant sonor. La ceràmica i la llana de roca interior actuen com a absorbents acústics, unides a la gran inèrcia atorgada per la fulla interior de formigó. Un parament superior de policarbonat i perfilaria metàl·lica impedeix la transmissió directa del so cap al teixit residencial adjacent en cotes més altes, amb menors requeriments d’aïllament.
– Un parament vidrat sobre muntants verticals al límit nord-est amb l’escola que minimitza l’impacte sonor directe cap a les activitats escolars, tot i respectar la visió directa entre el pati i les pistes.
– Un fals sostre discontinu de plaques fono-absorbents que esmorteeix la reverberació interior de la pista i evita al seu torn la reflexió de les ones sonores cap a l’exterior.

Les actuacions han permès fer compatible les activitats educatives i esportives amb el confort acústic requerit en un teixit residencial de baixa densitat com el barri de Can Butjosa.