POLIESPORTIU A VALLIRANA

DEMANDA. Concurs d’idees per l’avantprojecte d’un poliesportiu PAV-3 a Vallirana (Barcelona).

PROPOSTA. La proposta pel poliesportiu es resumeix en la integració arquitectònica de diversos requeriments del promotor de l’obra i la seva adequació a l’emplaçament i als seus condicionants urbans:

– La determinació d’una cota principal de projecte, aquella on s’efectua l’accés a
pistes, a una alçada inferior a la cota actual Una rampa al costat nord, de pendent suau i habilitada pel trànsit rodat, connectarà ambdues cotes formant un vestíbul longitudinal que recorre la totalitat del proyecte.
– L’establiment de la cantonada nord-est com a espai d’accés públic de l’equipament, en l’encreuament entre el carrer de l’església (que permet l’accés directe al centre del municipi i el carrer major) i la riera de Cervelló.
– La completa accessibilitat de la proposta a tots els nivells.
– La creació d’un sistema de grades al costat sud de les pistes, que enllaci progressivament
la cota de les pistes amb el perfil topogràfic de la Ronda de la Barquera.
– La necessitat d’entendre un equipament d’aquestes característiques com un espai
multifuncional, més enllà de l’estrictament esportiu, on s’hi puguin realitzar esdeveniments públics.
– La determinació d’un jardí públic entre el volum edificat del pavelló i les futures
ordenacions de tipus residencial.

 

labaula-eu_vallirana_01 labaula-eu_vallirana_02 labaula-eu_vallirana_03 labaula-eu_vallirana_04 labaula-eu_vallirana_05
labaula-eu_vallirana_06 labaula-eu_vallirana_07 labaula-eu_vallirana_08 labaula-eu_vallirana_09 labaula-eu_vallirana_10