PROJECTE DE REFORMA D’UN ESTUDI A PASAIA

DEMANDA. Reformar i condicionar un local per l’ús d’estudi. Concentrar els espais tancats, deixant un únic espai de treball flexible per a possibles canvis de distribució.

PROPOSTA. El projecte sorgeix de juxtaposar dos fets contradictoris: la preservació del caràcter industrial del local, i el condicionament del mateix segons els usos i l’estàndard de confort actual. La contradicció ve donada pel fet d’haver de revestir totes les cares interiors del local, ja que la construcció original es basa en murs, pilars, jàsseres i forjats de formigó armat que no tenen aïllant tèrmic. La intervenció vol preservar el protagonisme dels pòrtics i el ritme que generen a l’espai mitjançant la seva rehabilitació per així deixar-los vistos. D’altra banda, es dóna gran importància a la selecció de materials naturals (aïllants de cànem, parquet industrial de bambú, panells de ciment-fusta…) així com potenciar les possibilitats dels revestits i del mobiliari per donar més versatilitat al gran espai de treball.