Projectes

La genealogia del nostre nom és la contracció de l’article “la” i el substantiu “baula”, en relació a la peça en forma d’anella que entrellaçada amb altres similars forma una cadena; una analogia del funcionament horitzontal i comunal de la nostra cooperativa. A més, és l’acrònim de tres lexemes diferents: LAB (de laboratori d’idees), BAU (de la traducció alemanya del construcció) i AULA (com a espai de reflexió i pedagogia).

Són les tres vessants originals de la nostra societat cooperativa: la investigació, la redacció de projectes i el foment i difusió de l’arquitectura.

LAB abreviatura de laboratori m. [LC] Local disposat per a efectuar investigacions científiques o tècniques.
BAU de l’alemany f. [LC] Construcció. Edificació.
AULA f.[LC] [PE] Sala d’un centre docent destinada a fer-hi classes.