REFORMA HABITATGE ALBERT LLANAS

DEMANDA.
Projecte per a la reforma integral d’un habitatge adaptant-lo als usos dels nous propietaris.

PROPOSTA.
Partim d’un habitatge dels anys 70 amb una tipologia en forma triangular que accedeix per un vèrtex i s’obre cap a les estances principals en façana. Això defineix un habitatge amb totes les estances principals a façana deixant únicament els serveis i rebedor a l’interior. El projecte accentua la separació entre la zona de dia i la zona de nit, que es perceben clarament a un costat i altre de l’accés. Posant especial atenció en la configuració de la zona de dia, s’han eliminat els envans per configurar una sèrie d’estances concatenades que alhora s’entenen com un sol espai. Per separar la cuina de la resta s’ha dissenyat un moble compartit entre cuina i sala d’estar que no arriba al sostre ni a la façana. D’aquesta manera la balconera principal passa a ser un sol conjunt i possibilita un segon accés a la cuina. L’habitació més petita queda unida a l’espai de la sala d’estar com un estudi que se separa mitjançant una llibreria oberta als dos espais.
Una tarja de vidre superior al moble de la cuina (que s’estén a les habitacions) possibilita l’entrada de llum natural i la continuïtat dels espais a totes les estances de la casa.

El projecte treballa amb fusta natural per al moble central i la llibreria així com per a les portes corredisses que tanquen la cuina. El paviment és de parquet de fusta natural excepte als banys, rebedor i cuina a on s’ha executat un especejament de lloses de pedra natural de pissarra. Finalment es posa de manifest l’estructura de l’edifici descobrint el formigó armat de pilars i jàsseres que contrasta amb la fusta i la resta de paraments en blanc.