HABITATGE ROGER DE FLOR

DEMANDA. Projecte de remodelació integral d’un habitatge de propietat horitzontal entre mitgeres, a Barcelona

PROPOSTA. En un apartament d’un edifici de l’any 1968 de l’eixample barceloní, es demanda rehabilitar-lo interiorment per complert, condicionant-ne les zones humides i nous espais a les necessitats d’habitabilitat contemporànies.

La excessiva compartimentació i el minúscul bany existents són els condicionants bàsics que porten a desplaçar l’eix de les circulacions, creant dos espais principals d’ús mixt (estudi-estar i cuina-rebedor) oberts visualment en diagonal, al voltant dels quals s’annexen el bany i l’habitació principal.

La singularitat d’adaptar la reforma a un client amb una minusvàlua visual en un espai de petites dimensions dóna un caràcter particular a cada punt d’aquesta reforma.