HABITATGE A CAN CARTRÓ

DEMANDA.
Projecte per a la reforma integral d’un habitatge unifamiliar al municipi de Subirats.

PROPOSTA.
Els promotors del projecte necessitaven un nou condicionament de l’habitatge existent, de naturalesa humil i simple, per adequar-lo a les necessitats actuals de la família i als estàndards de comoditat moderns. L’encàrrec es va concretar en la reforma del primer pis i d’un espai d’accés i rebedor a la planta baixa. També es va reformar la secció transversal i coberta de l’edificació per encabir-hi uns lluernes corregudes que aportessin llum al centre de l’habitatge, on s’hi disposa un distribuïdor obert que soluciona les circulacions interiors.
La idoneïtat de l’enclavament va ser un dels principals reptes del projecte. Les visuals predominants de l’habitatge dominen el paisatge agrari del Penedès, incloent la parcel•la pròpia del promotor, plenament integrada al municipi i al territori.
Les façanes de planta primera es modifiquen per definir noves obertures per a la sala i les habitacions a la façana posterior. Dues obertures laterals a la façana est, amb alerons massissos, acaben d’aportar la il·luminació als espais més obscurs del volum habitable i bloquegen visuals desitjades.
L’equipament de l’habitatge ha estat dissenyat expressament per a aquest projecte, incloent les llums i una llar de foc que organitza els espais comuns al voltant seu. La cuina disposa de panells de guillotina per sumar-se o independitzar-se de l’espai de sala-menjador. El distribuïdor interior es troba obert mitjançant una estanteria lineal, per una banda, i uns paraments revestits amb fusta de bedoll, per l’altra, que donen accés a les habitacions. Aquestes disposen de panells mòbils per permetre el sumatori d’espais i multiplicar els usos no convencionals dels espais. L’habitatge disposa d’un gran balcó corregut davant de la sala d’estar, protegit per una successió de persianes alacantines enrotllables que possibiliten una gradació de l’assolellament sud, molt important a l’indret.