I-ROLL

CONCURS

DEMANDA. Propostes per difondre el disseny innovador a la vida quotidiana.
PROPOSTA. El projecte és un disseny subsidiari, és a dir, que respon a un problema plantejat en l’ús ordinari per un altre: la dificultat d’emmagatzematge i recollida dels auriculars. La portabilitat és per tant, la base de projecte. Portabilitat amb els auriculars posats per la seva geometria i portabilitat un cop enrotllats per la fixació dels braços, tot mitjançant una única peça de metacrilat de 3 mm de gruix.