TENDA DE CAMPANYA UPER4_6281

CONCURS (1º PREMI)

DEMANDA. Tenda de campanya per l’estand del COAC a Construmat

PROPOSTA. Un refugi mínim, un sistema de cobriment.
Un element lineal empotrat al terra es corba i s’ancora. Es defineix una semicircumferència perfecta, un dibuix geomètric mínim previ a l’espai, base única del volum. L’esforç en el pla longitudinal es compensa amb un terra que defineix l’ocupació en planta. En el sentit lateral, la tela cobreix i conforma el volum descrivint dos semi-piràmides. La simetria assegura el travament estructural, equilibrant les forces que podria rebre l’arc,  mitjançant un sistema de nervis. La semicircumferència descrita per l’arc permet assegurar la revolució perfecte de totes les generatrius de la tenda. Ja és espai. Una estructura sense vents ni elements de tensió aparents, permetent agrupacions complexes lliures, al poder situar-les amb testers en contacte. Voluntat de definir un model agrupable, de sobreposar-se als contextos, entenent que és factible adaptar-se a situacions o climes extrems variant part dels seus elements, modificant els materials exterior o interiors i millorant-ne les prestacions.