CENTRE INTERMODAL A ORISTANO

CONCURS

DEMANDA. Construcció d’un centre intermodal a Oristano (Sardenya) per unir i centralitzar diferents mitjans de transports de la regió. Reconversió urbanística del sector ferroviari de l’estació.

PROPOSTA. El futur centre intermodal de Oristano a Sardenya es configura com un sistema de transició entre dues parts del municipi, del territori: una urbana i definida (plaça Ungheria, un espai ciutadà) i una altra extraurbana i rural que és objecte d’una expansió necessària per potenciar les xarxes de transport regional (autobusos, trens i connexions amb les vies ràpides rodades), amb uns requeriments específics.
Per aquest motiu, el propi projecte arquitectònic s’adapta a la transformació des d’una composició més rígida i tradicionalment urbana a un costat de les vies, fins a una altra més fragmentada i pròxima als criteris propis del disseny del paisatge. L’objectiu últim és crear una plataforma de relació entre paisatge construït i paisatge natural, avui inexistent pel pas de les vies del tren,  i fer-la  compatible amb les necessitats de millora i ampliació de tots els serveis de transport involucrats.