CONCURS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA ESPORTIVA

labaula i PIDEMUNT S.A. han guanyat el concurs per a la construcció d’una coberta per la pista esportiva de Can Butjosa a Parets del Vallès!

La proposta consisteix a dotar de caràcter i fer més polivalents les pistes esportives existents de Can Butjosa. Donada la seva condició d’edifici-marquesina, el projecte ha estat concebut,  formal i estructuralment, com un conjunt unitari. 

La proposta es trava a partir de dues premisses:

– Un sistema estructural de pòrtics de grans llums, realitzats amb estructura metàl·lica prefabricada a taller, a fi de reduir el temps d’execució en obra.

– La relació amb les preexistències de l’entorn: la pineda situada a l’extrem nord-est del pati; la relació obligada amb els actuals vestidors;la lleugera disposició elevada de la zona de joc respecte a l’entorn immediat i el pati del CEIP Pompeu Fabra; i la inflexió urbana del carrer adjacent de la Salut.