ESTUDIS PREVIS PER LA REFORMA D’UN HABITATGE AL CARRER PROVENÇA

DEMANDA. Estudi de possibilitats i proposta de diverses distribucions del programa per un habitatge situat en un immoble catalogat.

PROPOSTA. A causa de la profunditat considerable de l’habitatge en relació a la superfície de façana que disposa, es planteja concentrar els espais servidors i les zones d’aigües a la part central. La VERSIÓ A.1 i A.2 són les que millor responen a la demanda inicial de situar a la façana que dóna al carrer la zona de dia (estar, menjador, cuina i estudi), i deixar a la façana del pati d’illa la generosa ‘suite’ principal. Aquestes versions permeten una major amplitud i flexibilitat dels espais principals, alhora que permeten utilitzar les peces interiors com articulacions a fi d’enriquir les circulacions al dotar el ‘passadís’ de l’habitatge d’eixamplaments i mobiliari.

L’edifici, conegut amb el sobrenom de les cases Armenteras i Parellada, fou realitzat per l’arquitecte Arnald Calvet i Peyronill l’any 1900. A fi de preservar tot allò que caracteritza l’habitatge original es prenen certes determinacions en el moment de definir el grau i tipus d’intervenció. Sostres alts (gairebé 4m d’altura), paviments hidràulics, cels rasos i motllures, mosaics, fusteries interiors i exteriors, vitralls, etc., esdevenen elements i materials imprescindibles de l’actuació. Donada la demanda inicial d’enderrocar la major part de la distribució existent per augmentar la mesura de les peces, s’opta per no construir cap envà nou i realitzar la nova distribució amb mobiliari. Aquest, com que no arriba al sostre, deixa passar la claror entre les diverses peces i permet preserva al màxim els cels rasos d’origen i els paviments.