PROJECTE DE REFORMA D’UNA CASA A SABADELL

DEMANDA. Reformar la planta baixa i soterrani, concentrant els espais tancats a fi d’aconseguir espais més amplis, funcionals i lluminosos. Reformar la terrassa/jardí de l’àmbit pròxim a la casa.

PROPOSTA. La casa, realitzada a finals dels 80, és de difícil aprofitament a causa de la distribució actual. La planta baixa i soterrani han estat tractades de forma independent sense cap nexe d’unió clar. La col·locació actual de la cuina, lavabo, escala i el canvi d’altura de la sala, fan que l’espai comú que disposa la casa sigui escàs i de poca qualitat.
El projecte es basa en la recol·locació d’aquests elements a fi d’augmentar la superfície útil i l’aportació de llum natural als espais comuns, així com de millorar la connexió entre les dues plantes. L’estintolament realitzat a la façana permet l’apropiació visual del jardí des de planta baixa, alhora que augmenta la quantitat de claror diürna dels espais comuns.

Quant a acabats i materials, al no disposar de materials de qualitat en l’estat actual, s’opta per refer les superfícies mitjançant materials que no requereixen tractaments posteriors una vegada col·locats.