BIBLIOTECA I ARXIUS CENTRALS

CONCURS

DEMANDA. Projecte d’idees que serveixi com a base per a la selecció de l’adjudicatari per a la redacció del projecte executiu de la Biblioteca i Arxiu Centrals de Sitges.

PROPOSTA. La parcel·la, limítrofa amb les vies de tren i amb un nou creixement periurbà, pateix la falta de comunicació urbana. La fissura provocada pel pas del tren, fa repensar el necessari soterrament de les vies de tren. Amb aquestes premisses, el projecte es desenvolupa al voltant d’una nova plaça que servirà d’àgora per els dos edificis: biblioteca i arxiu. Aquests, situats en dos angles de la parcel·la, basculen per construir els accessos a la plaça. La biblioteca, amb estructura de grans llums orientada cap al paisatge i cap a nord, s’organitza a partir de les diverses articulacions. L’arxiu, atri-foyer públic, s’erigeix com talaia representativa de la municipalitat.